Máy bắn cá 6 người chơi

Xanh

Chi tiết sản phẩm

MÁy bắn cá 6 người chơi mẫu gỗ + sắt 4 viền trụ xung quanh thùng,đề can 3D led gạt tàn thuốc và 4 trụ đèn xung quanh giả mẫu thùng sắt làm cho máy bắn cá trờ nên đẹp hơn những mẫu cũ trước đây